Archief

Jaar 2013

2017 | Jaar 2016 | Jaar 2015 | Jaar 2014 | Jaar 2013 | Jaar 2012 | Jaar 2011 | Jaar 2010 | Jaar 2009 | Jaar 2008 | Jaar 2007 | Jaar 2003 | Jaar 2002 | Jaar 2000 |

17 dec 2013 - Video verslag Doedel onthulling

Op 22 november jl. werd op begraafplaats Kolebra Bèrdè te Willemstad een nieuw standbeeld van Louis Doedel onthuld door de SEOC.

Dit jaar werd het in mei 2010 geplaatste borstbeeld van de Surinaamse vakbondsman Doedel ontvreemd.

De SEOC is er niet de stichting naar om bij de pakken neer te gaan zitten en heeft direct actie ondernomen, met als resultaat een levensgroot standbeeld van Doedel.

De onthulling werd bijgewoond door onder meer de voormalige en huidige voorzitter van de Surinaamse Vereniging JPF, respectievelijk Frank Goede en Marciano Lalta, Statenvoorzitter Marcolino 'Mike' Franco, S.Tr.A.F. voorzitter Wim van Lamoen en voormalig vakbondsvoorzitter en minister Errol Cova.

Hieronder vindt u korte filmpjes die de verschillende toespraken en andere memorabele momenten van de onthulling tonen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Klik op de knop met vier pijltjes om een video in het groot te zien.
Druk op ESC om terug te keren naar de SEOC website.

001 Zangroep Sranan Rosoes

De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Surinaamse zanggroep Sranan Rosoes, die de plechtigheid ook opende.

002 De presentatie was in handen van Nathely Isenia

Isenia is presentatrice van Telenotisia, het nieuwsprogramma van TeleCuraçao. Hier kondigt zij de toespraak van SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks aan.

003 JPF voorzitter

Na Nizaar Makdoembaks richtte voormalig JPF voorzitter Frank Goede het woord tot de aanwezigen.

004 S.Tr.A.F. voorzitter Wim van Lamoen was de derde en laatste spreker.

005 In Suriname is tot op heden geen familie van Doedel gevonden, maar op Curaçao wel: drie van zijn achternichten (twee gezusters Doedel en een nicht van hen) spraken hun dank uit voor de aandacht en het respect voor hun roemruchte achteroom.

006 Het beeld wordt onthuld.

007 Sranan Rosoes verzorgt een muzikaal intermezzo.

008 Tot slot van de onthulling deelde Frank Goede enkele boeken over Doedel uit namens dhr. E. Wijntuin, oud Staten voorzitter van Suriname. De boeken werden overhandigd aan Mike Franco, voorzitter van de Staten van Curaçao, Marciano Lalta voorzitter van de Surinaamse Vereniging JPF en aan voormalig vakbondsvoorzitter en oud-vicepremier en -minister van Economische Zaken Errol Cova, die nog steeds een zeer actieve rol speelt in de begeleiding van arbeiders in problematische situaties.

Nathely Isenia sprak het slotwoord.

 

Vorige