Archief

Jaar 2016

2017 | Jaar 2016 | Jaar 2015 | Jaar 2014 | Jaar 2013 | Jaar 2012 | Jaar 2011 | Jaar 2010 | Jaar 2009 | Jaar 2008 | Jaar 2007 | Jaar 2003 | Jaar 2002 | Jaar 2000 |

4 mei 2016 - Alternatieve dodenherdenking te Suffisant


DE EERSTE ALTERNATIEVE DODENHERDENKING VAN DE SEOC
ter nagedachtenis aan de 16 oorlogsslachtoffers van WOII, gevallen op Curaçao en de Antillen,
door toedoen van de koloniale machthebbers
De SEOC organiseerde in 2016 voor het eerst een alternatieve 4 mei dodenherdenking voor de slachtoffers van WOII op Curaçao en Aruba. Die worden niet herdacht tijdens de officiële jaarlijkse herdenking bij Waaigat. Reden voor de SEOC om bij het vorig jaar onthulde Monumento 20 dí april 1942 Suffisant een aparte plechtigheid te houden voor deze niet erkende doden.
Het gaat om de vijftien Chinese slachtoffers van de Aprilmoorden en Henri Benjamin Marquez. De eersten werden op 20 april 1942 door militaire politie en ordebewakers van de CPIM in koelen bloede doodgeschoten bij een poging de staking van 400 Chinese zeelieden te breken. Marquez, een Curaçaoenaar werkzaam bij de Lago op Aruba, werd al in 1940 vermoord door een Nederlandse marinier die in nationalistische taal van Marquez nazistisch terrorisme hoorde en hem daarom maar direct executeerde.
Waar de Nederlandse regering nog steeds haar ogen sluit voor in haar naam gepleegde wandaden, ligt dat op Curaçao anders. Niet alleen is 20 april door de Curaçaose regering uitgeroepen tot nationale herdenkingsdag van de Aprilmoorden, veel prominenten uit de regering gaven ook gehoor aan de oproep van de SEOC om zowel op 20 april als op 4 mei aanwezig te zijn bij de door haar georganiseerde plechtigheden. Het programma van deze alternatieve 4 mei herdenking omvatte onder meer toespraken van de minister president en de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Daarnaast werd het door SEOC voorzitter Makdoembaks geschreven boek over Henri Marquez officieel overhandigd aan verschillende ministers en parlementariërs. 
Het verheugde de SEOC ook zeer om te zien dat de Vertegenwoordiger van de Nederlandse staat op Curaçao, de heer Brons, samen met zijn vrouw acte de présence gaf. Ook greep de SEOC de gelegenheid aan om nog een petitie bij de regering van Curaçao in te dienen aangaande de erkenning van de vermoorde Chinezen als oorlogsslachtoffers.
Hieronder vindt u een verslag van de ceremonie in videobeelden en foto's, alles verzorgd en beschikbaar gesteld door Tico Vos. Op Vos' eigen youtube kanaal is, voor geïntereeseerden, een video van om en nabij 53 minuten beschikbaar, die de gehele plechtigheid in beeld brengt.

De ceremoniemeester voor deze herdenking was de heer Marlon Jamaloodin, sinds eind mei 2016 werkzaam als Curaçao's eerste buitengewoon opsporingsambtenaar voor dieren.
De eerste spreker die door dhr. Jamaloodin werd aangekondigd was SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks, tevens auteur van het bij deze gelegenheid gezegende boek De Executie van Diana Marquez' Vader.
SEOC voorzitter Makdoembaks noemde na zijn toespraak één voor één alle namen van de gevallenen op, waarna de taptoe werd gespeeld en twee minuten stilte in acht werd genomen ter nagedachtenis.
Na de twee minuten stilte werd het boek dat SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks eerder dit jaar publiceerde over de dood van Henri Benjamin Marquez ceremonieel met bloemen gezegend. Dit gebeurde in aanwezigheid van de dochter van het slachtoffer, Diana Marquez, STrAF voorzitter Wim van Lamoen en de auteur:
Diana Marquez sprak daarna haar dank uit en ging uitvoerig en persoonlijk op de moord en haar emoties in.
Premier Ben Whiteman werd door SEOC voorzitter Makoembaks uitgenodigd even, "een minuutje", het woord tot de aanwezigen te richten. De premier van Curaçao nam echter de tijd en gaf een indringende speech bij deze plechtigheid.
Ook minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (S.O.A.W.) Ruthmilda Larmonie Cecilia hield een korte toespraak.
SEOC petitie
Op het gebied van erkenning van de vijftien Chinese slachtoffers van de Aprilmoorden is nog veel werk te doen. Hoewel de Curaçaose regering de zaak van de SEOC overduidelijk een warm hart toedraagt, zijn er bijvoorbeeld nog wettelijke belemmeringen die vlledige erkenning in de weg staan. De SEOC nam dan ook de gelegenheid te baat om de Curaçaose regering middels een petitie officieel te verzoeken zo'n stukje wetgeving aan te passen.
De SEOC petitie behelst een verzoek om de Landsverordening gepubliceerd bij Publicatieblad 1943 no. 2002, waarin is opgenomen dat men niet gehouden is verzorging te bieden aan oorlogsslachtoffers of hun nabestaanden als deze geen ingezeten van Curaçao zijn (artikel 2 lid 1 ), aan te passen. SEOC verzoekt de Curaçaose regering om deze Landsverordening houdende voorzieningen betreffende de verzorging van oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden zo te wijzigen dat de frase 'niet van toepassing op niet ingezetenen' wordt verwijderd.
 
Nadat premier Whiteman de petitie in ontvangst had genomen kreeg hij ook een exemplaar van De Executie van Diana Marquez' Vader overhandigd. Na hem volgden enkele andere Curaçaose politici.
Ruthmilda Larmonie Cecilia, minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.
Etienne van der Horst, minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Siegfried Victorina minister van Gezondheid, Milieu en Natuur
Jacinta Scoop-Constancia, statenlid voor MFK
Hensley Koeiman, statenlid voor MAN
Henk Brons, vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Het boek De Executie van Diana Marquez' Vader is doorspekt met poezie van Diana Marquez zelf. Ook voor deze herdenkingsbijeenkomst droeg zij een van haar werken voor.

Vorige