Archief

De Monumenten

Monumento 20 dí april 1942 Suffisant

  

Erebegraafplaats Kolebra Bèrdè

Gedenksteen slachtoffers Aprilmoorden

Standbeeld Louis Doedel

Anonieme graven voor Chinese oorlogsslachtoffers in Nederlandse dienst

|
De uit de anonimiteit gehaalde graven van Kwai Chan, Yong Ah Chong en Fa King
In 2016 ontdekte de SEOC via publicaties en de website Traces of War van het STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee)*, dat er op Kolebra Bèrdè nog 3 Nederlandse oorklogsslachtoffers liggen. Het gaat om 3 Chinese zeelieden die bij de koopvaardij werkzaam waren en wier schepen in WO II door de Duitsers werden getorpedeerd. Om niet nader achterhaalde redenen werden deze 3 mannen net als de slachtoffers van De Aprilmoorden anoniem begraven in de ongewijde grond van het kerkhof van de schande. Sinds die ontdekking beheert de SEOC ook deze graven op Kolebra Bèrdè. Bij haar eigen alternatieve 4 mei herdenking van 2017 liet de SEOC drie plaquettes plaatsen om deze Nederlandse oorlogsslachtoffers aan de vergetelheid te ontrukken.
* Overigens is bij het Traces of War project ook informatie te vinden over de graven van de slachtoffers van de Aprilmoorden, zie Massagraf Chinese Zeelieden Kolebra Bèrdè.