Archief

Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao

De oprichting van de SEOC

en Junness Sint Jago legden hun eerste contacten naar aanleiding van het boek van die laatste. Samen raakten ze nog meer betrokken bij het lot van de vijftien slachtoffers van het stakingsdrama van 1942. Al snel ontstond het plan om een stichting in het leven te roepen. Deze moest alle plannen die beide onderzoekers hadden gaan uitvoeren. Sinds de oprichting van de stichting op 17 april 2003 zijn onder meer op het gebied van beheer en onderhoud van de begraafplaats grote stappen gezet. Voor andere doelstellingen van de stichting, zoals het verkrijgen van de status van oorlogsslachtoffers voor de vijftien Rotterdam-Chinezen, blijft zij jaar in jaar uit vechten, zo lang als nodig zal blijken te zijn. Ook maakt de SEOC zich hard voor officiële excuses van de Nederlandse overheid naar de Chinese gemeenschap in het koninkrijk.


Het bestuur van Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao bij de oprichting op kantoor van notaris Van der Pluijm-Vrede, te Willemstad, Curaçao, d.d. 17 april 2003:

Aan tafel, v.l.n.r:
Nizaar Makdoembaks (voorzitter en penningmeester SEOC), notaris mevrouw mr. A.P. Van der Pluijm-Vrede, Junness Sint Jago (secretaris SEOC).

Gasten, v.l.n.r.:
John Jansen van Galen (verslaggever Het Parool), H. Keune, C. Sint Jago en H. Axwijk, allen bestuursleden van StIDA (Stichting Interculturele Dienstverlening Amsterdam).

Doelstellingen, vrij naar de officiële statuten:

Telefonisch contact,
de heer Wim van Lamoen,
Woordvoerder SEOC
Telefoonnummer: 5682481
---------------------------------------------------------------

c. mogelijk andere gebeurtenissen, die als resultaat van verder onderzoek uit de periode van de Tweede Werelddoorlog op Curaçao aan het licht komen, eveneens historisch vast te leggen;

d. het organiseren van herdenkingen van genoemde slachtoffers jaarlijks op twintig april;

e. het organiseren van activiteiten op Kolebra Bèrdè die toegankelijk zijn voor de bevolking en toeristen om de kennis omtrent de achtergrond van de bedoelde gebeurtenissen te bevorderen;

f. het doen renoveren, beheren en onderhouden van gemelde begraafplaats Kolebra Bèrdè, indien mogelijk onder auspiciën van het Hoofd van de Burgerlijke Stand, die conform artikel 36 van het Publicatieblad 1919 nummer 21 belast is met de leiding betreffende het onderzoek in deze kwestie.

a. na te streven dat de in april 1942 omgekomen Chinese contractarbeiders werkzaam bij de Curacaosche Petroleum Industrie Maatschappij en begraven op de openbare begraafplaats Kolebra Bèrdè te Curaçao, de status van oorlogsslachtoffer verkrijgen door erkenning als zodanig vanwege de daartoe meest aangewezen organisaties casu quo instanties op Curaçao en in Nederland;

b. het zorgdragen voor een aanvulling en in alle opzichten een correcte historische beschrijving van hetgeen zich destijds heeft afgespeeld in alle documenten en boeken die betrekking hebben op de geschiedschrijving en die bestemd zijn voor alle burgers, scholieren en studenten op de Nederlandse Antillen, Aruba en in Nederland;

 


Het kersverse SEOC bestuur viert de oprichting van hun stichting met de genodigden.


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Voor het inrichten en onderhouden van deze website werkt de SEOC samen met 6575 Tekstbureau te Zutphen.